Noutati|

Bursele școlare în anul școlar 2023-2024

      Luni, 11 septembrie, începe anul școlar 2023-2024. Iată ce decizii s-au luat cu privire la acordarea burselor școlare până în momentul de față. Proiectul de ordin obținut de Edupedu.ro prevede următoarele:

  • Bursele de merit se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, după cum urmează:

a) 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, inclusiv elevii din clasa a IX-a, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale: în situaţia în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinşi toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50 atunci lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde şi pe aceştia. Condiţia este de a nu fi depăşit numărul de 20 de absenţe nemotivate în anul şcolar anterior.

b) pot primi și elevii care au obținut premii si distincții la etapele județene ale olimpiadelor școlare, dar și elevii care au primit premiul I la concursurile naționale școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației sau medalia de aur la campionatele naționale organizate de federațiile sportive în sporturi olimpice.

Valoarea bursei de merit: 450 lei/lună.

Noul proiect mai prevede și că elevii de clasa a V-a să primească bursă de merit, pe baza mediei aritmetice a notelor primite în primele două module.

  • Bursele de excelenţă olimpică I si II sunt alocate in felul următor:

a) bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin premiile I, II, III și mențiune, la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Suma variază în funcție de distincția obținută. Spre exemplu, pentru locul 1, cuantumul lunar reprezintă salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia.

b) bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin premiile I, II și III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației, precum și elevilor care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru olimpiadele internaționale. Suma acordată acestei burse este de 700 lei.
Bursele de excelență olimpică I si II se plătesc lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale, care primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar. De asemenea, pot primi bursă de excelență olimpică doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior, în condițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023. 

  • Bursele sociale se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin o situaţie din următoarele:

a) elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie;

b) elevi care provin din familii monoparentale care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic sau egal cu salariul minim net pe economie.

 c) elevi cu ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul de urgență;

d) elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului;

Valoare bursei: 300 lei/lună

  • Se introduce şi bursa tehnologică de anul acesta, cu aceeaşi valoare, respectiv 300 lei/lună, adresată elevilor din învățământul profesional, inclusiv dual, nivel 3 EQF/CNC , cu rezultate deosebite.
    Nu se va acorda elevilor care acumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună şi nici elevilor declaraţi repetenţi la finalul unui an şcolar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Close Search Window